Přijatí uchazeči do 1. ročníku Praktická škola jednoletá

Přijatí uchazeči v 1. kole přijímacího řízení Seznam uchazečů přijatých v 1.  kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá  Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 1. SŠVŘ  –   05/2023 2. SŠVŘ  –   03/2023 3. SŠVŘ  –   04/2023 4. SŠVŘ  –   06/2023 5. SŠVŘ  –   02/2023 6. SŠVŘ …

Digitální učební pomůcky ,  Prevence digitální propasti

Naše škola je zapojena do projektu: Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.V rámci Národního plánu obnovy se MŠMT zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol.Školy obdržely finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi, pro pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a…

Doučování

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu doučování. Probíhá formou individuálního doučování pedagogickými pracovníky školy u vybraných žáků vždy se souhlasem zákonného zástupce. Uskutečňuje se mimo běžnou vzdělávací dobu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro…