Důležité aktuality

Kontaktujte nás

Pro jakýkoliv dotaz
nás neváhejte kontaktovat
Rádi zodpovíme Vaše dotazy v co nejkratším termínu

   

  O nás 

  Naše organizace vznikla sloučením dvou škol (od 1.1.2022) a to:

  Mateřské školy a Základní školy Kyjov, Za Humny, p.o.

  Základní školy speciální, praktické školy a dětského domova Vřesovice, p. o.

  Základním posláním školy je učit a vychovávat děti a žáky 3 až 26 – ti leté  podle vlastních školních vzdělávacích programů vycházejících z Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR.

   

  Škola poskytuje předškolní vzdělávání , základní a střední vzdělávání dětem a žákům se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti a žáky s mentálním postižením.

  Dále jako střední škola poskytuje střední vzdělávání:

  žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením. 

  Podporují nás

  Drobné nahlédnutí do školy