Speciálně pedagogické centrum

při Mateřské škole, základní škole, speciální škole a dětském domovu Kyjov, příspěvkové organizaci


Husova 574, Kyjov 697 01

tel.: 601 394 311, 518 612 803
mail: spc.kyjov@tiscali.cz

ID datové schránky: 55yz8df

Činnost Speciálně pedagogického centra :

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení (ŠPZ), které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost zletilých žáků, nebo jejich zákonných zástupců.

Služby poskytuje dětem, mládeži a dospělým do 26 let věku s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a se souběžným postižením více vadami. Poskytujeme poradenskou činnost jejich rodinám a školám.

S klienty SPC pracují dva psychologové, tři speciální pedagogové a sociální pracovník. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky – s psychiatrem, ortopedem, pediatrem a dalšími.

Náš tým

S klienty SPC pracují dva psychologové, tři speciální pedagogové a sociální pracovník. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky – s psychiatrem, ortopedem, pediatrem a dalšími.

  • Speciální pedagog, vedoucí SPC – Mgr. Věra Fialová
  • Speciální pedagog – Mgr. Miroslava Kopková
  • Speciální pedagog – Mgr. Soňa Vítková
  • Psycholog – Mgr. et Mgr. Eva Maleňáková
  • Psycholog – Mgr. Andrea Öhmová
  • Psycholog – Mgr. Zuzana Horáková
  • Sociální a administrativní pracovník – Klára Trchalíková, Dis.

Dokumenty

JAK SE K NÁM DOSTANETE:
Budova SPC se nachází nedaleko vlakového nádraží (železniční stanice) Kyjov.

Vlakem: Pro cestu k nám můžete využít pravidelných vlakových spojení ze směru Brno a Uherské Hradiště. Budova SPC se nachází asi 250m od vlakové stanice Kyjov.
Autobusem: další možností je využití autobusového spojení na autobusovou stanici Kyjov a využití MHD směr Poliklinika. V Husově ulici je i Poliklinika.
Autem: pokud k nám přijedete autem, doporučujeme zaparkovat na nedalekém parkovišti u vlakového nádraží.