Dětský domov

Dětský domov zajišťuje nezletilým na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči.

Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální, přispívá k osobnostnímu vývoji dítěte.

Děti jsou v našem dětském domově rozděleny do rodinných skupin. Skupinu tvoří 8 dětí, a to chlapci i dívky. Sourozenci jsou vždy spolu v jedné rodinné skupině. Každá skupina má svou bytovou jednotku – každé dítě má vlastní pokoj, společně pak kuchyň, obývací místnost, sociální zařízení a koupelnu.

Život v domově je nastaven tak, aby se co nejvíce přiblížil životu v běžné funkční rodině. Děti si tak udržují pořádek ve svých pokojích, dostávají kapesné, ty starší a zodpovědnější chodí na samostatné vycházky.

K rekreační činnosti i k zájmovým činnostem mohou děti využívat hernu, společenský sál, počítačovou učebnu, kuchyňku, dílnu, výtvarný ateliér, koupelový bazén. Z venkovních prostor pak zahradu, venkovní bazének, areál volnočasových aktivit dětí a mládeže, oblíbené jsou vycházky do přírody.

Hlavním úkolem života v domově je osvojit si takové dovednosti , které souvisí se zapojením do běžného života ve společnosti.