Jídelna

Školní jídelna Vřesovice

Pokyny ke stravování

Přihlašování a odhlašování žáků (strávníků)

 • plánované přihlášky a odhlášky je nutno provést nejpozději do 13.00 hodin den předem (na pondělí – v pátek do 13.00 hodin), a to osobně nebo na tel. čísle 518 699 665 nebo 602 100 268, SMS zprávou, nebo e-mailem na adrese: tomeskova@skolavresovice.cz
 • v době zástupu za vedoucí ŠJ také na tel čísle 518 699 666,720 045 322 nebo e-mail: info@skolavresovice.cz, p. Knéslová
 • při onemocnění žáka si lze v první den nemoci jídlo odnést v jídlonosiči, na další dny jeho nepřítomnosti ve škole je nutné včas stravu ohlásit
 • v případě nepřítomnosti žáka ve škole a neodhlášené stravy bude tato doúčtována za plnou cenu viz. vyhláška 107/2005 Sb. – neoprávněně odebraná strava
 • žákům ubytovaným na internátě začíná stravování v pondělí přesnídávkou a končí v pátek obědem
 • po ukončení nemoci je nutné si stravu znovu přihlásit u vedoucí ŠJ

 Úhrada stravného žáků (strávníků)

 • inkasem z bankovního účtu, bezhotovostně na účet školy, ve výjimečných případech v hotovosti v prvním týdnu měsíce na ten daný měsíc. Včas odhlášená strava se převádí do následujícího měsíce. Pokud strava není zaplacena může být stravné vymáháno soudní cestou.

 Přihlašování a odhlašování zaměstnanců:

 • přihlášky a odhlášky obědů a večeří je nutno provést nejpozději do 13.00 hodin den předem, a to osobně nebo na tel. čísle 518 699 655 nebo 602 100 268 (na sobotu, neděli a pondělí nejpozději v pátek do 13.00 hodin)
 • nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec, který odpracoval ten den alespoň 3 hodiny na svém pracovišti. Pokud je odpracovaná směna stanovena nejméně na 11 hodin může odebrat i druhé hlavní jídlo (nárok na příspěvek z FKSP je pouze na jedno jídlo denně)
 • nárok na stravování nepřísluší zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu, v případě celodenní návštěvy lékaře, v době dovolené, v době nemoci, v době školního výletu, v době ředitelského volna
 • v případě neodhlášení obědu v době nepřítomnosti na pracovišti bude oběd doúčtován za plnou cenu viz. vyhláška 107/2005 Sb. – neoprávněně odebraná strava
 • jídlo je určené k okamžité spotřebě a nesmí se vynášet ze školní jídelny

Úhrada stravného zaměstnanců:

 • stravné se hradí formou souhlasu s inkasem v prvním týdnu měsíce na ten daný měsíc, včas odhlášená strava se převádí do následujícího měsíce

Ceny stravného

  Strávníci do 6 let Strávníci 7 – 10 let Strávníci 11 – 14 let Strávníci  15 let a více  Zaměstnanci
Snídaně 12 Kč 15 Kč 15 Kč 16 Kč  –
Přesnídávka 11 Kč 15 Kč 15 Kč 15 Kč  –
Oběd 26 Kč 27 Kč 35 Kč 41 Kč  41 Kč
Svačina 11 Kč 12 Kč 14 Kč 14 Kč  –
Večeře 17 Kč 19 Kč 25 Kč 29 Kč  29 Kč
II. večeře (se souhl.rodičů) 14 Kč  –
Celkem 77 Kč 88 Kč 104 Kč 129 Kč  70 Kč

Alergeny v potravinách

Od 13.12.2014 je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků, není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Školní jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek bude v blízkosti jídelního lístku.

Odvolání na legislativu:
EU -200/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU:

 1. Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 3. Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg,ml/kg,l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

V případě dotazů se obraťte na vedoucí školní jídelny Pavlu Tomeškovou.