Přijímací řízení na střední školu

Vážení rodiče, informace k přijímacímu řízení na střední školy jsou dostupné na https://www.prihlaskynastredni.cz/. V posledních dnech byly informace aktualizovány. Najdete zde i videonávod, jak přihlášku podat. Přihlašování proběhne elektronicky přes digitální přihlašovací systém DiPSy, který bude spuštěn 1.2.2024. Od 15.-31.1. je systém přístupný pouze ředitelům škol. Původní záměr, zpřístupnit to i rodičům k nahlédnutí, neprošel. Přihlášku je nutné…

Školní psycholog

Od školního roku 2023/2024 máme ve škole ustanovenou pozici školního psychologa. Mgr. et Mgr. Dagmar Škarecká Budova Za Humny 3304, 2. patro, dveře č. 210 e-mail : psycholog@skolazahumnykyjov.cz tel.: 734 738 949 Konzultační hodiny: Pro rodiče Pondělí a pátek:  7.30 – 8.00Úterý: 12.30 – 15.30 V jiný čas po předchozí domluvě. Pro žáky Pondělí a…