Digitální učební pomůcky ,  Prevence digitální propasti

Naše škola je zapojena do projektu: Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.V rámci Národního plánu obnovy se MŠMT zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol.Školy obdržely finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi, pro pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a…

Doučování

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu doučování. Probíhá formou individuálního doučování pedagogickými pracovníky školy u vybraných žáků vždy se souhlasem zákonného zástupce. Uskutečňuje se mimo běžnou vzdělávací dobu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro…

Canisterapie

Naše škola spolupracuje s canisterapeutem i v tomto roce. Je samozřejmostí že se jedná o psovoda a psa jenž prošli canisterapeutickými zkouškami. Děti a žáci školy tuto formu terapie velmi vítají. Což je vidět i v jejich veselých očích. Canisterapie je druh terapie, při které se využívá kontaktu se psem pro zlepšení psychického i fyzického…

Sloučení organizací

Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace Naše organizace vznikla sloučením dvou škol (od 1.1.2022) a to:  ·        Mateřské školy a Základní školy Kyjov, Za Humny, p. o.                                                                         ·         Základní školy speciální, praktické školy a dětského domova Vřesovice, p. o. Základním posláním školy je učit a vychovávat děti a žáky 3…