Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace

Naše organizace vznikla sloučením dvou škol (od 1.1.2022) a to:

 ·        Mateřské školy a Základní školy Kyjov, Za Humny, p. o.                                                                        

·         Základní školy speciální, praktické školy a dětského domova Vřesovice, p. o.

Základním posláním školy je učit a vychovávat děti a žáky 3 až 26 – ti leté  podle vlastních školních vzdělávacích programů vycházejících z Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR.

Škola poskytuje předškolní vzdělávání a základní vzdělávání:

dětem a žákům se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti a žáky s mentálním postižením.

Dále jako střední škola poskytuje střední vzdělávání:

žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením.

Naše organizace vykonává činnost : 

mateřské školyKyjov
základní školyKyjov, Vřesovice
střední školy (Praktická škola jednoletá) Vřesovice
dětského domovaVřesovice
internátuVřesovice
třídy přípravného stupně základní školy speciální 
školní družinyKyjov
školní jídelny, školní jídelny – výdejnyKyjov, Vřesovice
speciálně pedagogického centraKyjov

 Vedení školy 

PaedDr. Petr Petrášředitel školy
Mgr. Petr Vavříkstatutární zástupce ředitele a zástupce pro pracoviště Kyjov
Mgr. Alena Kolajová, MBAzástupce ředitele pro pracoviště Vřesovice
Dana Novákovázástupce ředitele pro ekonomický úsek