Naše škola je zapojena do projektu:

Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.
V rámci Národního plánu obnovy se MŠMT zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol.
Školy obdržely finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi, pro pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Projekt Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí je financován prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU

V rámci tohoto projektu jsme zakoupili pro :

 MŠ – 1 notebook a 2 tablety

pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

 ZŠ – 10 netobooků

 a vytvořili tím mobiliář k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.