Naše škola spolupracuje s canisterapeutem i v tomto roce.

Je samozřejmostí že se jedná o psovoda a psa jenž prošli canisterapeutickými zkouškami.

Děti a žáci školy tuto formu terapie velmi vítají. Což je vidět i v jejich veselých očích.

Canisterapie je druh terapie, při které se využívá kontaktu se psem pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka. Canisterapeutický tým tvoří psovod a pes. Lze tuto metodu využít ke zklidnění, soustředění a také k aktivizaci klientů při léčení situací, kdy jiné metody nejsou účinné. Pes uspokojuje potřebu tělesného kontaktu klienta a jeho citové potřeby. Canisterapie se uplatňuje u široké věkové kategorie (děti, dospělí, senioři i osoby s postižením). Terapie se psem může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, ale i motoriku.

Terapeut dojíždí do školy 1x měsičně. Takže v tomto kalendářním roce bude ve škole 7.11. a 12.12. 2022