Od školního roku 2023/2024 máme ve škole ustanovenou pozici školního psychologa.

Mgr. et Mgr. Dagmar Škarecká

(budova Za Humny, 2. patro, dveře č. 210)

Konzultační hodiny :

Pro rodiče

Pondělí a pátek :  7.30 – 8.00

Úterý : 12.30 – 15.30

V jiný čas po předchozí domluvě

Pro žáky

Pondělí a pátek : 7.30 – 8.00