Od školního roku 2023/2024 máme ve škole ustanovenou pozici školního psychologa.

Mgr. et Mgr. Dagmar Škarecká

Budova Za Humny 3304, 2. patro, dveře č. 210

e-mail : psycholog@skolazahumnykyjov.cz

tel.: 734 738 949

Konzultační hodiny:

Pro rodiče

Pondělí a pátek:  7.30 – 8.00
Úterý: 12.30 – 15.30

V jiný čas po předchozí domluvě.

Pro žáky

Pondělí a pátek: 7.30 – 8.00