O nás -stručně

Naše organizace vznikla sloučením dvou škol (od 1.1.2022) a to:

·   Mateřské školy a Základní školy Kyjov, Za Humny, p.o.

·  Základní školy speciální, praktické školy a dětského domova Vřesovice, p. o.

Základním posláním školy je učit a vychovávat děti a žáky 3 až 26 – ti leté  podle vlastních školních vzdělávacích programů vycházejících z Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR.

Škola poskytuje předškolní vzdělávání , základní a střední vzdělávání dětem a žákům se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti a žáky s mentálním postižením.

Dále jako střední škola poskytuje střední vzdělávání:

žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením.

Naše organizace vykonává činnost :

mateřské školyKyjov
základní školyKyjov, Vřesovice
střední školy (Praktická škola jednoletá)Vřesovice
dětského domovaVřesovice
internátuVřesovice
třídy přípravného stupně základní školy speciální
školní družinyKyjov, Vřesovice
školní jídelna Vřesovice
školní jídelna -výdejnaKyjov
speciálně pedagogického centraKyjov