Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024
Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2023

Kritéria přijímacího řízení –podrobnosti v sekci –Součásti školy- Praktická škola : https://skolazahumny.cz/zkusebni-stranka/