Přijatí uchazeči v 1. kole přijímacího řízení

Seznam uchazečů přijatých v 1.  kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

 Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

1. SŠVŘ  –   05/2023

2. SŠVŘ  –   03/2023

3. SŠVŘ  –   04/2023

4. SŠVŘ  –   06/2023

5. SŠVŘ  –   02/2023

6. SŠVŘ  –   01/2023

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle výsledků vzdělávání. Všichni uchazeči mají doporučení lékaře pro daný obor a doporučení příslušného SPC.

Svůj úmysl vzdělávat se v Praktické škole jednoleté, obor vzdělání 78-62-C/01, jejíž činnost vykonává MŠ, ZŠ, PŠ a DD Kyjov, příspěvková organizace, musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli MŠ, ZŠ, PŠ a DD Kyjov, příspěvková organizace.

 V Kyjově dne 24. 4. 2023                                                               PaedDr. Petr Petráš

                                                                                                                  ředitel školy