V naší škole využíváme i služby psychologa

  • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
  • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
  • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
  • poskytuje krizovou intervenci

V případě zájmu kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy.

Konzultace jsou možné po předchozí dohodě ve středu odpoledne či v pátek dopoledne.